axsamaq

axsamaq
f.
1. Bir ayağının qısalığı və ya xəstələnməsi nəticəsində bir tərəfini çəkəçəkə yerimək, taytamaq.
2. məc. İrəliləməmək, yaxşı getməmək, ləng getmək, geridə qalmaq, işi yarıtmamaq. İşlər axsayır. O, bilik cəhətdən axsayır. – Elektrik enerjisi çatmır və bunun nəticəsində də bəzi sahələrdə iş axsayırdı. Ə. S..
◊ Hər iki ayaqdan axsamaq – işdə çoxlu nöqsan olmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • axsama — «Axsamaq»dan f. is. Bəxtiyarın . . belə ibadəti Hacı Kərimin işlərinin axsamasına səbəb olurdu. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çolpumax — I (Ağdaş) axsamaq. – Səmədin kəli çolpuyur II (Çənbərək, Mingəçevir) ora bura qaçmaq, tələsik iş görmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • daşırqamax — I (Cəbrayıl, Qazax) daşlıqda çox yerimək nəticəsində axsamaq. – Neçə yündü yol gəlir, tay at daşırqıyıf (Cəbrayıl) II (Borçalı) bərkimək. – Fır kin süysünnən qalxer, orda da daşırqıyıf qaler …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ləpiməg — (Kürdəmir) axsamaq. – Ləpiməg qız üçün pisdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • maymalamax — (Çənbərək) axsamaq. – Əyri Bənöyşə gənəjə dalda qalıf maymalı:r …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • maytamax — (Qarakilsə) axsamaq. – Bir də gördüm bıdı maytıya maytıya gəlir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mıytımax — (Qazax) axsamaq. – Allahyar mıytıyır, no:luf ona? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • səkməx’ — I (Gəncə) axsamaq. – Niyə səkirsən? II (Gəncə) yellənmək (dizləri qatlaya qatlaya ayaq üstə). – Həsən yelləncəx’də o qədər səkdi ki, başı hərləndi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • taytımax — (Ağdam, Şəki, Şuşa, Tovuz) axsamaq. – Nouluf saηa, niyə taytıyırsan? (Ağdam); – Hara gidisən heylə, taytıysən əməlli başdı (Şuşa); – Qara Məhərrəmin ə:ğına daş tüşüf, iki gündü taytıyır (Şuşa) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yelimsəməx’ — (Basarkeçər, Qazax) azca axsamaq. – At yelimsəyir, nalı düşüfdü, nədi? (Qazax); – Məmməd yeriyəndə yelimsiyir (Basarkeçər) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”